Norlandia Förskolor Svallvågen

Norlandia Förskolor Svallvågen erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Svallvågen ligger i Hammarby Sjöstad i södra Stockholm och erbjuder 80 förskoleplatser fördelade på fyra avdelningar. Svallvågen är inrymd i ett modernt flerfamiljshus med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska och processinriktade arbetssätt genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. På vår innergård har våra barn möjlighet att utforska och göra nya upptäckter tillsammans med pedagogerna. I närområdet finns gott om grönområden, lekplatser och bibliotek som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.